Zwroty i reklamacje

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący

Adres do zwrotu:

UNIKAT Sp. z o.o

Lipnowska 21a

87 – 500 Rypin

Dodatkowe informacje:

Nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem

Nie przyjmujemy zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

Jeśli zamawiasz przesyłkę poza granice Polski, mogą obowiązywać Cię inne zasady zwrotu, reklamacji, gwarancji

Kontakt:

E-mail: kontakt@klugarden.pl

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 1 rok (rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo)

Adres do reklamacji:

UNIKAT Sp. z o.o.

Lipnowska 21a

87 – 500 Rypin

Dodatkowe informacje

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres

UNIKAT Sp. z o.o.

Lipnowska 21a 87 – 500 Rypin

lub adres poczty elektronicznej: kontakt@klugarden.pl

  1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  3. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.